top of page

Tutor – nasz znak firmowy

Hojność i solidarność - czesne dostosowane do możliwości rodziny

Tożsamość chrześcijańska

Doradca edukacyjny rodziny

Agenda  jako narzędzie komunikacji

NAWYKI

ZASADY

WARTOŚCI

Profesjonalna kadra - wzór do naśladowania podzielająca te same wartości co rodzice

Historia w Polsce:

Stowarzyszenie Sternik Warszawa 2004

Strumienie i Żagle 

Katowice 2009 na bazie doświadczeń Sternika powstaje Węgielek

Płomień i Kuźnica powstaje w 2012 roku

Przedszkole rodzinne naturalnym przedłużeniem domu

Jedność przekazu w domu rodzinnym i w przedszkolu.

bottom of page