top of page

ZAŁOŻENIA STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI I RODZINY KU DOBREMU

  I.  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz dobra ogólnego:

a. troska o pełny i wszechstronny rozwój człowieka w oparciu o tradycje kultury chrześcijańskiej a w szczególności tradycyjnej wizji rodziny.

b. inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej oraz naukowej, zmierzającej do samo doskonalenia;

c. szerzenie dobroczynności, idei ochrony środowiska, wzajemnego zrozumienia, pomocy społecznej, zdrowych zasad kultury fizycznej i sportu w oparciu o najlepsze tradycje kultury polskiej, przygotowanie do zawodu.

 

  II.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a. udzielanie pomocy rodzinom, które potrzebują wsparcia zawierającego się w celach statutowych stowarzyszenia;

b. organizowanie sympozjów, odczytów, badań naukowych, zjazdów, zebrań, imprez, wystaw kulturalnych, itp.;

c. wspieranie oraz utrzymanie kontaktów i współpraca z podobnymi Stowarzyszeniami w kraju i zagranicą;

d. prowadzenie ośrodków oświatowych, szkoleniowych, naukowych, i kulturalnych;

e. wydawanie czasopism, książek i innych publikacji;

f. prowadzenie biblioteki zawierającej wydawnictwa zgodne z celami Stowarzyszenia;

g. przyznawanie stypendiów i innych form pomocy materialnej na kształcenie i doskonalenie umiejętności w kraju oraz zagranicą.

h. prowadzenie akcji pomocy osobom chorym, samotnym i niepełnosprawnym.

  III.  Osoby wchodzące w skład władz i organów Stowarzyszenia, lub uczestniczące w ich pracach działają społecznie (bez wynagrodzenia).

20170926_162753_edited_edited_edited.jpg

Tomasz Bury - Prezes Stowarzyszenia

Niewątpliwie w dzisiejszych czasach potrzeba wzmocnienia pozycji rodziny oraz rodziców jako pierwszoplanowych wychowawców. Powinniśmy starać się kształtować środowiska w których przebywają nasze dzieci tak aby były one dla nich atrakcyjne i aby chciały się z nimi identyfikować. Będzie to możliwe tylko przy zaangażowaniu się rodziców we wszystkie sfery życia dziecka. Jako rodzice możemy połączyć siły i wspólnie zmieniać otaczającą nas rzeczywistość.

Razem możemy więcej.

IMG-20191117-WA0001.jpg

Adam Śmietana - Wiceprezes Stowarzyszenia

Śmiało możemy powiedzieć, że w procesie rozwoju i wychowania młodych ludzi kluczową rolę odgrywa czas jaki mogą im zaoferować rodzice. Pośpiech sprawia, że jesteśmy zmęczeni i czasami chcemy pójść na skróty.

Czy możemy nie mieć czasu dla tych, których kochamy?

bottom of page